vicariatul greco-catolic de bucuresti
  • A A A
  • Iuliu Maniu s-a războit sufleteşte cu puterea întunericului

    DCIM100SPORT
    La împlinirea a 60 de ani de la trecerea la cele veşnice a lui Iuliu Maniu, PS Mihai, episcopul vicar greco-catolic al Bucureştilor, a făcut pomenirea marelui patriot român ucis de regimul de exterminare de la temniţa de la Sighet. Parastasul a avut loc sâmbătă, 9 februarie 2013, la biserica greco-catolică „Adormirea Maicii Domnului”. Au slujit şi preoţii Valeriu Median şi Andrei Mărcuş şi subdiaconul Zamfir Rusu. Printre cei care au participat la pomenirea lui Iuliu Maniu s-a aflat şi doamna Elsa Anca Bărbuş, fost deţinut politic şi membru al Tineretului Universitar Naţional Ţărănesc care l-a cunoscut pe Iuliu Maniu.
    Referindu-se la exemplul lui Iuliu Maniu, făuritor al României Mari şi fiu al Bisericii Greco-Catolice, PS Mihai a arătat că „este foarte important să înţelegem de ce e foarte preţios să nu abdicăm de la nişte valori, chiar dacă procentajul aparent al populaţiei pare să se dezintereseze. Chiar dacă, din păcate, uneori Răsăritul creştin face această alianţă dintre stat şi putere, Biserica nu abdică de la lupta interioară. [Iuliu Maniu] nu s-a războit neapărat cu nişte oameni care practicau un crez idiot, ca să spunem aşa, ci s-a războit sufleteşte cu puterea întunericului. De aceea, cine păstrează această privire interioară spre Hristos şi continuă să lupte sufleteşte, va şti să rămână în picioare şi în această realitate a vieţii trecătoare, şi, mai ales, să poată să dea mărturie cu sufletul şi viaţa sa, indiferent de ceea ce s-ar întâmpla.”

    Print Friendly