vicariatul greco-catolic de bucuresti

Categoria: Arhiva

DSC_0946

Cuvântul Preafericirii Sale Lucian la instalarea întâiului episcop greco-catolic de Bucuresti, Preasfinția Sa Preasfințitul Mihai

Eminența Voastră,
Înalt Preasfințiile și Preasfințiile Voastre,
Cucernici Părinți,
Stimate oficialități,
Dragi credincioși,

Astăzi suntem cu toții împreună pentru a ne bucura și a da mărire lui Dumnezeu. Aici, în capitala țării, acum mai bine de 15 ani,  pe 8 mai 1999, cu ocazia vizitei sale apostolice în România, Papa Ioan Paul al II-lea, săruta în chip spiritual pământul Blajului şi își însuşea mişcătoarele cuvinte ale marelui poet Mihai Eminescu: „Îţi mulţumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat să-l pot vedea”.

Doresc să mulțumesc în mod cu totul special, în numele întregii Biserici Catolice din Romania și în numele meu personal Eminenței Sale Cardinal Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale din Roma. Vă îmbrățișăm cu acea bucurie pe care numai Dumnezeu ne-o poate dărui, atunci când frații se întâlnesc pentru a-L celebra, în Euharistie, pe Cel care ne unește: Isus Cristos, Lumina lumii. Și ne bucurăm pentru că Roma, Maica noastră în credință și în simțirea noastră ca popor, ne trimite prin prezența Eminenței Voastre binecuvântarea Urmașului lui Petru, Sfântul Părinte Papa Francisc, în acest moment istoric pentru Biserica noastră.

Aici la București, Biserica Blajului Unită cu Roma, mărturisește felul in care credința catolică şi cultura țării noastre pot să viețuiască împreună, și pot să aducă roade bogate sub inspirația valorilor perene ale Evangheliei.

Pe data de 22 noiembrie 1911 Arhiepiscopul Raymund Netzhammer, cel care a ridicat acest lăcaș închinat Sf. Vasile cel Mare pentru românii greco-catolici stabiliţi în Vechiul Regat, scria: „acestei mică şi dragă biserică, îi închin cu bucurie strădaniile şi grijile mele, ca ea să devină un adevărat centru religios al tuturor românilor uniţi din Bucureşti”. Mulțumim Cerului pentru faptul că astăzi se împlinește acest dor al Arhiepiscopului Netzhammer și al nostru al tuturor, prin înființarea noii Eparhii Greco-Catolice de București și instalarea primului ei Episcop, Preasfinția Sa Mihai.

Se bucură împreună cu noi Maica Sfântă, ocrotitoarea Patriei noastre în a cărei grădină îl întâlnim mereu pe Isus Cel Înviat. Se bucură Vlădica Vasile Aftenie și Vlădica Tit Liviu Chinezu, Episcopi martiri slujitori ai acestei biserici de pe strada Polonă, care au confirmat prin sacrificiul lor în temnițele comuniste fidelitatea Bisericii noastre față de Isus Domnul. Lumină din lumina Lui; putere din Jertfa Lui; dăruire din dragostea Lui. Și, totodată, împreună cu ei se bucură toată ceata de mucenici și mărturisitori ai Bisericii noastre, care, așa cum amintește Sfântul Ioan Paul al II-lea în Scrisoarea Apostolică publicată în anul 2000 cu ocazia celui de-al treilea centenar de la Unirea cu Biserica Romei, „vin din strâmtorarea cea mare şi şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut albe în sângele Mielului, care sunt înaintea tronului lui Dumnezeu și mijlocesc pentru poporul lor, bucurându-se din partea acestuia de o adevărată şi profundă veneraţie”.

Iubiți ascultători,
Am găsit de bine să consacrăm noua Eparhie Maicii Celei Neprihănite, Cea puternică prin ascultare și disponibilitate fata de planul lui Dumnezeu. Și reluăm în acest sens cuvintele prin care Arhiepiscopul Raymund Netzhammer descria în 1911 imaginea Maicii Sfinte zugrăvită în absida bisericii Sf. Vasile, Catedrală a noi Eparhii de București: „imaginea Maicii Domnului din absidă este de o mare gingăşie şi nobilă graţie. Micul prunc Isus tronează în braţele Mamei Sale, care îşi întinde mâinile protejând pruncul, în acelaşi timp însă le întinde şi spre credincioşi”.

Dragi credincioși ai Eparhiei de București,
Impreună cu Ierarhul vostru veți lua Crucea pe umeri cu încredere, Cruce care vă va duce spre bucuria lui Isus cel Înviat. Veți semăna cu El, nu vă va lipsi harul Lui, iar Maica Sfântă nu va întârzia să vă ofere binecuvântarea sa de Mamă.

Uniți în rugăciune de mulțumire, îi dorim Preasfințitului Episcop Mihai îndelungată și binecuvântată păstorire.

Maicii Călăuzitoare, îi încredințăm drumul noii Eparhii și pe Păstorul ei, încredințați fiind că celui ce caută Împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte i se vor adăuga din belșug.

DSC_0216

Predica Card. Sandri cu ocazia inaugurării Eparhiei Sfântul Vasile cel Mare București și intronizarea întâiului Episcop Eparhial

Predica Cardinalului Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, la Sfânta Liturghie, celebrată cu ocazia inaugurării Eparhiei Sfântul Vasile cel Mare București și intronizarea primului Episcop Eparhial.

București, Catedrala Sfântul Vasile cel Mare, 30 august, Anul Domnului 2014.

Preafericirea Voastră,
Preasfinția Voastră Episcop Mihai,
Preasfințiile Voastre,
Distinse Autorități,
Preacucernici Părinți,
Cuvioase surori,
Iubiți frați și surori în Domnul !

„Cel care revarsă asupra noastră multă îndurare” (cf. Troparului zilei) vestit de Înainte-mergătorul Ioan Botezătorul – al cărui martiriu l-am celebrat ieri –  Cristos, fiul lui David (cf Evangheliei), Puterea și Înțelepciunea lui Dumnezeu, și în această Dumnezeiască Liturghie se oferă Tatălui și revărsând Spiritul Sfințitor ne oferă mântuirea, trimițându-ne ca apostoli și mărturisitori ai săi în lume.

1.Fericita celebrare de astăzi marchează începutul noii Eparhii și începutul slujirii primului său Episcop, care urmează să fie înscăunat: prin analogie, putem spune că rânduiala pe care astăzi o împlinim este precum botezul acestei Biserici particulare, într-o strânsă și minunată legătură de comuniune cu celelate eparhii ale Bisericii Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, și prin Întâistătătorul și Părintele  său, Preafericirea Sa Cardinal Lucian, cu întreaga Biserică Catolică și Sfântul Părinte Francisc.

2.Precum la celebrarea botezului, este nevoie ca persoana să fie de față: așa sunteți și voi toți acum împreună cu Episcopul vostru! Sigur, cineva ar putea să spună: „Nu începem să existăm de astăzi, trăiam și înainte aici, celebram aici Sfintele Taine”. Însă de astăzi, într-un mod stabil și deplin primiți darul de a manifesta taina lui Cristos și a Bisericii: Preasfințitul Mihai este chemat să fie păstorul și învățătorul vostru. El este capul, dar în felul lui Cristos, Cel care a venit nu pentru a fi slujit ci pentru a sluji și pentru a-și da viața pentru răscumpărarea tuturor. El este capul, dar sunt și membrele lui Cristos, care sunteți voi, sfinți și fară prihană, nu pentru meritul vostru ci prin răscumpărarea sângelui prețios al lui Cristos vărsat pe cruce. Precum afirmă Sfântul Pavel în epistolă: „credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu”(cf. 1Cor 2:5). Cu smerenie și încredințându-ne voinței lui Dumnezeu,  ne aflăm astăzi aici pentru a conștientiza ce înseamnă să fim o Biserică, inaugurând noua Eparhie: nu avem nicio mândrie și niciun orgoliu omenesc, nu suntem împotriva cuiva, ci dorim să răsune bucuria pe care o avem de a fi primit Evanghelia lui Cristos, și pentru că avem șansa de a o vesti prin cuvântul și exemplul vieții noastre. Sunt martori ai acestui angajament ceilalți episcopi care reprezintă Bisericile Orientale Catolice din Ungaria, Grecia, Ucraina, și mulți alți prelați latini din România alte țări.

3.Evanghelia ne invită, însă, să recunoaștem și să mărturisim orbirea noastră: nu vedem, Doamne! Nu vedem deoarece de multe ori ne-am lăsat amăgiți de idoli falși – bunăstarea, progresul ca un scop în sine, plăcerea – nu te cautăm pe Tine pe căile lumii, nu te recunoaștem ca fiind prezent în cei mici și săraci! Dar Tu și  acum pășești printre noi: am auzit de prezența Ta, de cuvântul Tău, de minunile Tale. Mărturisite de martirii Bisericii noastre Greco-Catolice din România, și de frați din unele Biserici de astăzi puse la încercare în Siria, Irak și Ucraina. Ție prezent aici de față și pelerin în istoria omenirii, Doamne, noi orbii precum cei din Ierihon, încă strigăm: „Doamne, Fiul lui David, fie-ți milă de noi.” Nici o mulțime, nici un atașament uman nu va face ca strigătul nostru să se stingă: ca oameni răscumpărați, dorim să ne adăpăm din apele mântuirii și să li-L oferim tuturor celor care le este sete de Dumnezeu, pe Dumnezeul cel viu.

4.Biserica în care ne-am adunat astăzi a fost numită de către unii ca fiind „cea mai mică Catedrală din lume,” și devine de acum Biserica mamă a acestei Eparhii:  mă voi referi acum la ea cu imaginile Evangheliei, a grăuntelui de muștar și a perlei. Măreția și frumusețea acestei Biserici și poate că în viitor a uneia și mai mari  care va putea fi zidită, este reprezentată, mai ales, de pietrele vii care sunteți voi. Isus ne spune că grăuntele de muștar este cel mai mic dintre toate celelalte semințe, dar atunci când este semănat, planta devine un copac care crește și în care păsările își fac cuib. Pentru fiecare dintre noi acesta este o chemare la umilință, deoarece conștienți fiind de limitele noastre, ne încredințăm  Domnului, care dă grăuntelui puterea  să încolțeascăscă și dea roade, și disponibilitatea de a deveni o casă primitoare pentru toată lumea. Doresc ca poporul lui Dumnezeu din Eparhia Sfântul Vasile cel Mare, să fie capabil de relații autentice în propria familie, la locul de muncă, în contextul vieții sociale și civile. Precum adesea ne amintește Papa Francisc, ospitalitatea și  acțiunile noastre pastorale trebuie să fie adresate îndeosebi celor săraci: să nu uităm pilda „cetății dragostei” pe care Ocrotitorul vostru, Sfântul Vasile, a construit-o la porțile Cezareei, ca un loc de milă și ajutorare .
În aparenta puțină însemnătate a unei stridii, se află frumusețea pură a unui perle de o mare valoare: chemarea pe care ți-o adresez, mică Biserică Greco-Catolică din București, este de a face să strălucească harurile pe care Dumnezeu ți le-a încredințat. Am menționat mai devreme exemplul martirilor, mai ales al episcopiilor care sunt pe calea beatificării, a cărui mărturie a fost reamintită recent la Roma într-o conferința, în Biserica Sfântului Bartolomeu de pe Insula Tiberina.
În mod special, să depuneți întotdeauna eforturi pentru a face mereu luminoasă mărturia comuniunii ecleziale. Mai întâi de toate, cu frații și surorile noastre de tradiție latină, ocazie cu care salut pe Înalt Preasfinția Sa, Arhiepiscopul Ioan Robu, dar, de asemenea, cu Biserica Ortodoxă din România, cu Patriarhul Daniel,  pe care îl voi  întâlni în această după-amiază. Să ne străduim împreună să înfăptuim dreptatea și adevărul, să facem în fiecare zi gesturi de împăcare, repetând des cuvintele patriarhului Iosif, vândut ca rob în Egipt, dar care a ajuns sa le spună celor care l-au îndepărtat: „Îi caut pe frații mei”.

5.Sunt oare prea mari aceste cereri? Oare trezesc în noi vreo rezistență umană? Să nu ne descurajăm și să nu ne oprin din cursa care îl  are drept scop pe Cristos însuși și comuniunea sfinților! Dacă suntem conștienți că trăim astăzi botezul Eparhiei  Sfântul Vasile cel Mare, chiar el ne amintește că „cel botezat devine precum Cel dintru care s-a născut” (Sfântul Vasile, Moralia, XX, 2: PG 31,736d) – și tot el ne mai spune – „cei care au primit harul botezului au primit, de fapt, puterea și tăria de a-i plăcea lui Dumnezeu” (S.Bas Regulae brevius tractatae, 10: PG 31, 1088c.).

6.Din toată inima ne unim Sfântului Părinte Papa Francisc, pe care l-am întâlnit joi dimineața și care mi-a cerut să vă aduc  salutul și încurajarea Sa și să vă ofer Binecuvântarea Sa apostolică. Preasfintei Fecioare Maria, Steaua noii evanghelizari, cea plină de har, bucuria întregii creații, îl încredințăm pe Sfântul Părinte, Biserica Universală, și în special astăzi Biserica Greco-Catolică Română, cu bogata sa istorie de credință mărturisită până la martiriu. Amin.

AFIS final

Anunţ – Lansarea cărţii: „Despre cer şi pământ”

Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucureşti, în cadrul evenimentelor prilejuite de instalarea Preasfinţiei Sale Mihai Frăţilă ca primul episcop greco-catolic de Bucureşti, împreună cu Editura Curtea Veche lansează vineri 29 august la  ore 16.00, în cadrul select al Lirbăria Cărtureşti-Verona (Str. Arthur Verona 13-15) într-o ambianţă interreligoasă volumul de dialoguri Despre cer si pământ al Cardinalul Jorge Mario Bergoglio — devenit pe 13 martie 2013, Papa Francisc — cu rabinul Abraham Skorka, rector al Seminarului Rabinic Latinoamerican. 

Participă:

  • Emil Hurezeanu, jurnalist şi analist politic
  • Marius Vasileanu, profesor istoria religiilor
  • Rabinul Rafael Shaffer
  • Gelu Trandafir, jurnalist
La finalul întâlnirii Preasfinţia Sa Mihai Frăţilă, episcop greco-catolic de  Bucureşti, va rosti un cuvânt de mulţumire şi de salut.

Despre cer şi pământ este rezultatul unei serii de convorbiri profunde pe care le-au purtat şi la sediul episcopiei, şi la cel al comunităţii evreieşti Benei Tikva. În cadrul acestor întâlniri, s-au discutat probleme teologice şi pământeşti dintre cele mai diverse. Dumnezeu, fundamentalismul, ateii, moartea, Holo­caustul, homosexualitatea, capitalismul sunt doar câteva dintre subiectele asupra cărora se opresc Papa Francisc, noul cap al Bisericii Catolice şi ilustrul rabin Skorka.

Cartea poate fi comandata aici.

AFIS final

Jorge Bergoglio – Papa Francisc 

Jorge Mario Bergoglio s-a născut pe 17 decembrie 1936, la Buenos Aires.

Jorge Mario Bergoglio a intrat în Societatea lui Isus la 11 martie 1958 și a studiat pentru a deveni preot la seminarul iezuit în Villa Devoto. În 1960 Bergoglio a obținut o licențiere în filosofie de la Colegiul Maximo San Jose din San Miguel. 

În 1969 a fost hirotonisit preot. În anul 1992 a fost numit episcop auxiliar de Buenos Aires. Consacrarea sa episcopală a avut loc în data de 27 iunie 1992. În data de 28 februarie 1998 a devenit arhiepiscop de Buenos Aires. La 6 noiembrie 1998 i-a fost încredințată suplimentar jurisdicția episcopală asupra credincioșilor de rit bizantin din Argentina, inclusiv a celor aparținând Bisericii Române Unite cu Roma.

În consistoriul din 21 februarie 2001 papa Ioan Paul al II-lea l-a ridicat la demnitatea de cardinal

Pe 13 martie 2013, a devenit primul Papă latinoamerican, cu numele de Francisc.

Abraham Skorka

Abraham Skorka s-a născut pe 5 iulie 1950, la Buenos Aires.

Este doctor în chimie (Universidad de Buenos Aires, 1979), rabin (Seminarul Rabinic Latinoamerican, 1973), profesor de Biblie şi Literatură Rabinică la Seminarul Rabinic local şi la Jewish Theological Seminary of America, profesor onorific de Drept Ebraic (Universidad del Salvador).

A creat catedrele de Drept Ebraic la Universidad del Salvador şi Universidad de Buenos Aires. A semnat mai multe volume de biofizică, specialitatea sa, numeroase articole în domeniul cercetărilor biblice şi talmudice, precum şi articole pe teme de actualitate în diferite publicaţii. Printre altele, este coautor şi coordonator al lucrării Introducción al Derecho Hebreo [Introducere în Dreptul Ebraic] (2001) şi autor al volumelor Miles de años por semana [Mii de ani pe săptămână] (1997) şi ¿Hacia un mañana sin fe? [Spre un viitor fără credinţă?] (2006). Este rector al Seminarului Rabinic şi rabin al comunităţii Benei Tikva. În 2012, Pontificia Universidad Católica Argentina i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa, devenind astfel primul rabin care a primit această distincţie.

prea sfintitul mihai fratila

Program: Instalarea Preasfinţiei Sale Mihai ca Eparh al Eparhiei greco-catolice de Bucureşti

Pe data de 30 august 2014 se va celebra instalarea canonică a Preasfinţiei Sale Preasfinţitul Mihai ca primul Episcop Eparh al noii Eparhii greco-catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucureşti.

Cu acest prilej, vineri 29 august, la ora 16.00, va avea loc prezentarea cărţii Despre cer şi pământ: Papa Francisc în dialog cu Rabinul Abraham Skorka despre familie, credinţă şi rolul Bisericii în secolul XXI, la Librăria Cărtureşti (Str. Arthur Verona 13-15). La ora 18.00, în Catedrala „Sfântul Vasile cel Mare” (str. Polonă 50) se va celebra Slujba Vecerniei.

Sâmbătă 30 august, la orele 10.30, în catedrala „Sfântul Vasile cel Mare”, Preafericitul Părinte Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite, Greco-Catolice, va prezida Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în prezența Eminenţei Sale Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregaţiei Bisericilor Orientale de la Roma.

La ora 18.00, tot în Catedrala „Sfântul Vasile cel Mare”  (str. Polonă 50) va avea loc lansarea volumelor: Catedrala. O istorie de har;  PS Claudiu Pop, Reîntoarcerea la vestea cea bună. Mici răsfrângeri ale unei mari lumini (Meditaţii la Evangheliile duminicilor, publicate pe site-ul e-communio.ro); Alexis Dimcev, „M-am căsătorit sufleteşte cu Biserica”. Drumul unui martir: Vasile Aftenie (1899-1950). Biografie critică.

Conform Codului Canoanelor Bisericilor Orientale şi a Dreptului particular al Bisericii Române Unite, înscăunarea canonică a noului Episcop Eparhial se înfăptuieşte în cadrul Sfintei Liturghii. Cu această ocazie, noul Episcop Eparh va primi din mâna Arhiepiscopului Major al Bisericii Române Unite toiagul, mantia şi mandatul – prin citirea publică a scrisorii de prevedere canonică sub sigiliul Arhiepiscopiei Majore de la Blaj – de a păstori episcopia.

Sfânta Liturghie, în cadrul căreia va avea loc instalarea canonică a Preasfinţiei Sale Preasfinţitul Mihai ca Episcop Eparh al noii Eparhii, va fi transmisă în direct la TVR 2 şi pe internet (vicariatbucuresti.ro şi e-communio.ro) începând cu orele 10.30.

Clerul şi credincioşii greco-catolici de pe teritoriul Eparhiei „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucureşti, invită pe toţi oamenii de bunăvoinţă să participe la această mare bucurie, uniţi în rugăciune şi credinţă, spre mai mare mărirea lui Dumnezeu şi spre binele sufletesc al neamului românesc.

afis-instalre

10548127_325112637649916_4680432573579360652_o

Foto: Hramul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

Momente de la Sfânta Liturghie arhierească de la hramul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din capitală, precum şi de la momentul de comuniune pregatit cu generozitate de un mic grup de credincioşi din parohie.