vicariatul greco-catolic de bucuresti

Categoria: Ştiri

DSC_0946

Cuvântul Preafericirii Sale Lucian la instalarea întâiului episcop greco-catolic de Bucuresti, Preasfinția Sa Preasfințitul Mihai

Eminența Voastră,
Înalt Preasfințiile și Preasfințiile Voastre,
Cucernici Părinți,
Stimate oficialități,
Dragi credincioși,

Astăzi suntem cu toții împreună pentru a ne bucura și a da mărire lui Dumnezeu. Aici, în capitala țării, acum mai bine de 15 ani,  pe 8 mai 1999, cu ocazia vizitei sale apostolice în România, Papa Ioan Paul al II-lea, săruta în chip spiritual pământul Blajului şi își însuşea mişcătoarele cuvinte ale marelui poet Mihai Eminescu: „Îţi mulţumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat să-l pot vedea”.

Doresc să mulțumesc în mod cu totul special, în numele întregii Biserici Catolice din Romania și în numele meu personal Eminenței Sale Cardinal Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale din Roma. Vă îmbrățișăm cu acea bucurie pe care numai Dumnezeu ne-o poate dărui, atunci când frații se întâlnesc pentru a-L celebra, în Euharistie, pe Cel care ne unește: Isus Cristos, Lumina lumii. Și ne bucurăm pentru că Roma, Maica noastră în credință și în simțirea noastră ca popor, ne trimite prin prezența Eminenței Voastre binecuvântarea Urmașului lui Petru, Sfântul Părinte Papa Francisc, în acest moment istoric pentru Biserica noastră.

Aici la București, Biserica Blajului Unită cu Roma, mărturisește felul in care credința catolică şi cultura țării noastre pot să viețuiască împreună, și pot să aducă roade bogate sub inspirația valorilor perene ale Evangheliei.

Pe data de 22 noiembrie 1911 Arhiepiscopul Raymund Netzhammer, cel care a ridicat acest lăcaș închinat Sf. Vasile cel Mare pentru românii greco-catolici stabiliţi în Vechiul Regat, scria: „acestei mică şi dragă biserică, îi închin cu bucurie strădaniile şi grijile mele, ca ea să devină un adevărat centru religios al tuturor românilor uniţi din Bucureşti”. Mulțumim Cerului pentru faptul că astăzi se împlinește acest dor al Arhiepiscopului Netzhammer și al nostru al tuturor, prin înființarea noii Eparhii Greco-Catolice de București și instalarea primului ei Episcop, Preasfinția Sa Mihai.

Se bucură împreună cu noi Maica Sfântă, ocrotitoarea Patriei noastre în a cărei grădină îl întâlnim mereu pe Isus Cel Înviat. Se bucură Vlădica Vasile Aftenie și Vlădica Tit Liviu Chinezu, Episcopi martiri slujitori ai acestei biserici de pe strada Polonă, care au confirmat prin sacrificiul lor în temnițele comuniste fidelitatea Bisericii noastre față de Isus Domnul. Lumină din lumina Lui; putere din Jertfa Lui; dăruire din dragostea Lui. Și, totodată, împreună cu ei se bucură toată ceata de mucenici și mărturisitori ai Bisericii noastre, care, așa cum amintește Sfântul Ioan Paul al II-lea în Scrisoarea Apostolică publicată în anul 2000 cu ocazia celui de-al treilea centenar de la Unirea cu Biserica Romei, „vin din strâmtorarea cea mare şi şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut albe în sângele Mielului, care sunt înaintea tronului lui Dumnezeu și mijlocesc pentru poporul lor, bucurându-se din partea acestuia de o adevărată şi profundă veneraţie”.

Iubiți ascultători,
Am găsit de bine să consacrăm noua Eparhie Maicii Celei Neprihănite, Cea puternică prin ascultare și disponibilitate fata de planul lui Dumnezeu. Și reluăm în acest sens cuvintele prin care Arhiepiscopul Raymund Netzhammer descria în 1911 imaginea Maicii Sfinte zugrăvită în absida bisericii Sf. Vasile, Catedrală a noi Eparhii de București: „imaginea Maicii Domnului din absidă este de o mare gingăşie şi nobilă graţie. Micul prunc Isus tronează în braţele Mamei Sale, care îşi întinde mâinile protejând pruncul, în acelaşi timp însă le întinde şi spre credincioşi”.

Dragi credincioși ai Eparhiei de București,
Impreună cu Ierarhul vostru veți lua Crucea pe umeri cu încredere, Cruce care vă va duce spre bucuria lui Isus cel Înviat. Veți semăna cu El, nu vă va lipsi harul Lui, iar Maica Sfântă nu va întârzia să vă ofere binecuvântarea sa de Mamă.

Uniți în rugăciune de mulțumire, îi dorim Preasfințitului Episcop Mihai îndelungată și binecuvântată păstorire.

Maicii Călăuzitoare, îi încredințăm drumul noii Eparhii și pe Păstorul ei, încredințați fiind că celui ce caută Împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte i se vor adăuga din belșug.

DSC_0216

Predica Card. Sandri cu ocazia inaugurării Eparhiei Sfântul Vasile cel Mare București și intronizarea întâiului Episcop Eparhial

Predica Cardinalului Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, la Sfânta Liturghie, celebrată cu ocazia inaugurării Eparhiei Sfântul Vasile cel Mare București și intronizarea primului Episcop Eparhial.

București, Catedrala Sfântul Vasile cel Mare, 30 august, Anul Domnului 2014.

Preafericirea Voastră,
Preasfinția Voastră Episcop Mihai,
Preasfințiile Voastre,
Distinse Autorități,
Preacucernici Părinți,
Cuvioase surori,
Iubiți frați și surori în Domnul !

„Cel care revarsă asupra noastră multă îndurare” (cf. Troparului zilei) vestit de Înainte-mergătorul Ioan Botezătorul – al cărui martiriu l-am celebrat ieri –  Cristos, fiul lui David (cf Evangheliei), Puterea și Înțelepciunea lui Dumnezeu, și în această Dumnezeiască Liturghie se oferă Tatălui și revărsând Spiritul Sfințitor ne oferă mântuirea, trimițându-ne ca apostoli și mărturisitori ai săi în lume.

1.Fericita celebrare de astăzi marchează începutul noii Eparhii și începutul slujirii primului său Episcop, care urmează să fie înscăunat: prin analogie, putem spune că rânduiala pe care astăzi o împlinim este precum botezul acestei Biserici particulare, într-o strânsă și minunată legătură de comuniune cu celelate eparhii ale Bisericii Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, și prin Întâistătătorul și Părintele  său, Preafericirea Sa Cardinal Lucian, cu întreaga Biserică Catolică și Sfântul Părinte Francisc.

2.Precum la celebrarea botezului, este nevoie ca persoana să fie de față: așa sunteți și voi toți acum împreună cu Episcopul vostru! Sigur, cineva ar putea să spună: „Nu începem să existăm de astăzi, trăiam și înainte aici, celebram aici Sfintele Taine”. Însă de astăzi, într-un mod stabil și deplin primiți darul de a manifesta taina lui Cristos și a Bisericii: Preasfințitul Mihai este chemat să fie păstorul și învățătorul vostru. El este capul, dar în felul lui Cristos, Cel care a venit nu pentru a fi slujit ci pentru a sluji și pentru a-și da viața pentru răscumpărarea tuturor. El este capul, dar sunt și membrele lui Cristos, care sunteți voi, sfinți și fară prihană, nu pentru meritul vostru ci prin răscumpărarea sângelui prețios al lui Cristos vărsat pe cruce. Precum afirmă Sfântul Pavel în epistolă: „credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu”(cf. 1Cor 2:5). Cu smerenie și încredințându-ne voinței lui Dumnezeu,  ne aflăm astăzi aici pentru a conștientiza ce înseamnă să fim o Biserică, inaugurând noua Eparhie: nu avem nicio mândrie și niciun orgoliu omenesc, nu suntem împotriva cuiva, ci dorim să răsune bucuria pe care o avem de a fi primit Evanghelia lui Cristos, și pentru că avem șansa de a o vesti prin cuvântul și exemplul vieții noastre. Sunt martori ai acestui angajament ceilalți episcopi care reprezintă Bisericile Orientale Catolice din Ungaria, Grecia, Ucraina, și mulți alți prelați latini din România alte țări.

3.Evanghelia ne invită, însă, să recunoaștem și să mărturisim orbirea noastră: nu vedem, Doamne! Nu vedem deoarece de multe ori ne-am lăsat amăgiți de idoli falși – bunăstarea, progresul ca un scop în sine, plăcerea – nu te cautăm pe Tine pe căile lumii, nu te recunoaștem ca fiind prezent în cei mici și săraci! Dar Tu și  acum pășești printre noi: am auzit de prezența Ta, de cuvântul Tău, de minunile Tale. Mărturisite de martirii Bisericii noastre Greco-Catolice din România, și de frați din unele Biserici de astăzi puse la încercare în Siria, Irak și Ucraina. Ție prezent aici de față și pelerin în istoria omenirii, Doamne, noi orbii precum cei din Ierihon, încă strigăm: „Doamne, Fiul lui David, fie-ți milă de noi.” Nici o mulțime, nici un atașament uman nu va face ca strigătul nostru să se stingă: ca oameni răscumpărați, dorim să ne adăpăm din apele mântuirii și să li-L oferim tuturor celor care le este sete de Dumnezeu, pe Dumnezeul cel viu.

4.Biserica în care ne-am adunat astăzi a fost numită de către unii ca fiind „cea mai mică Catedrală din lume,” și devine de acum Biserica mamă a acestei Eparhii:  mă voi referi acum la ea cu imaginile Evangheliei, a grăuntelui de muștar și a perlei. Măreția și frumusețea acestei Biserici și poate că în viitor a uneia și mai mari  care va putea fi zidită, este reprezentată, mai ales, de pietrele vii care sunteți voi. Isus ne spune că grăuntele de muștar este cel mai mic dintre toate celelalte semințe, dar atunci când este semănat, planta devine un copac care crește și în care păsările își fac cuib. Pentru fiecare dintre noi acesta este o chemare la umilință, deoarece conștienți fiind de limitele noastre, ne încredințăm  Domnului, care dă grăuntelui puterea  să încolțeascăscă și dea roade, și disponibilitatea de a deveni o casă primitoare pentru toată lumea. Doresc ca poporul lui Dumnezeu din Eparhia Sfântul Vasile cel Mare, să fie capabil de relații autentice în propria familie, la locul de muncă, în contextul vieții sociale și civile. Precum adesea ne amintește Papa Francisc, ospitalitatea și  acțiunile noastre pastorale trebuie să fie adresate îndeosebi celor săraci: să nu uităm pilda „cetății dragostei” pe care Ocrotitorul vostru, Sfântul Vasile, a construit-o la porțile Cezareei, ca un loc de milă și ajutorare .
În aparenta puțină însemnătate a unei stridii, se află frumusețea pură a unui perle de o mare valoare: chemarea pe care ți-o adresez, mică Biserică Greco-Catolică din București, este de a face să strălucească harurile pe care Dumnezeu ți le-a încredințat. Am menționat mai devreme exemplul martirilor, mai ales al episcopiilor care sunt pe calea beatificării, a cărui mărturie a fost reamintită recent la Roma într-o conferința, în Biserica Sfântului Bartolomeu de pe Insula Tiberina.
În mod special, să depuneți întotdeauna eforturi pentru a face mereu luminoasă mărturia comuniunii ecleziale. Mai întâi de toate, cu frații și surorile noastre de tradiție latină, ocazie cu care salut pe Înalt Preasfinția Sa, Arhiepiscopul Ioan Robu, dar, de asemenea, cu Biserica Ortodoxă din România, cu Patriarhul Daniel,  pe care îl voi  întâlni în această după-amiază. Să ne străduim împreună să înfăptuim dreptatea și adevărul, să facem în fiecare zi gesturi de împăcare, repetând des cuvintele patriarhului Iosif, vândut ca rob în Egipt, dar care a ajuns sa le spună celor care l-au îndepărtat: „Îi caut pe frații mei”.

5.Sunt oare prea mari aceste cereri? Oare trezesc în noi vreo rezistență umană? Să nu ne descurajăm și să nu ne oprin din cursa care îl  are drept scop pe Cristos însuși și comuniunea sfinților! Dacă suntem conștienți că trăim astăzi botezul Eparhiei  Sfântul Vasile cel Mare, chiar el ne amintește că „cel botezat devine precum Cel dintru care s-a născut” (Sfântul Vasile, Moralia, XX, 2: PG 31,736d) – și tot el ne mai spune – „cei care au primit harul botezului au primit, de fapt, puterea și tăria de a-i plăcea lui Dumnezeu” (S.Bas Regulae brevius tractatae, 10: PG 31, 1088c.).

6.Din toată inima ne unim Sfântului Părinte Papa Francisc, pe care l-am întâlnit joi dimineața și care mi-a cerut să vă aduc  salutul și încurajarea Sa și să vă ofer Binecuvântarea Sa apostolică. Preasfintei Fecioare Maria, Steaua noii evanghelizari, cea plină de har, bucuria întregii creații, îl încredințăm pe Sfântul Părinte, Biserica Universală, și în special astăzi Biserica Greco-Catolică Română, cu bogata sa istorie de credință mărturisită până la martiriu. Amin.

DSC_0299

Vecernia arhierească şi Prohodul Maicii Domnului

La Biserica din str. Sirenelor  nr. 39 care isi sarbatoreste hramul in sarbatoarea „Adormirii Maicii Domnului” s-a celebrat in ajun Vecernia Arhiereasca si Prohodul Maicii Domnului.

11936348444_72563c27d9_o

Audio: Rolul episcopului în societatea de azi

În cadrul emisiunii „Biserica şi Societatea” de la Radio România Actualităţi PS Mihai a acordat un interviu pe marginea rolului episcopului în societatea de azi.

Embed Music Files – Play Audio – Rolul episcopului în societ…

1907364_1402346346692477_7459418095038549370_n

Foto: Întâlnirea tinerilor şi a familiilor – iunie 2014

La catedrala “Sfântul Vasile cel Mare”, duminecă 22 iunie, a avut loc ultima Întâlnire a tinerilor şi a familiilor din cadrul anului pastoral 2013-2014.