vicariatul greco-catolic de bucuresti
 • A A A
 • Constituirea Consilviului Consultativ al Cultelor din România

  Constituirea Consilviului Consultativ al Cultelor din România

  În ziua de 14 aprilie 2011, la iniţiativa Bisericii Ortodoxe Române a avut loc întâlnirea reprezentanţilor Cultelor din România pentru consultarea în vederea constituirii Consiliului Consultativ al Cultelor din România.

  În cadrul reuniunii prin consensul, de principiu, al cultelor prezente s-au pus bazele necesare pentru buna funcţionare şi organizare a Consiliului Consultativ al Cultelor din România.

  Obiectivele majore ale Consiliului Consultativ al Cultelor din România, se doresc a fi: promovarea credinţei în Dumnezeu şi a importanţei acesteia în viaţa persoanei şi a societăţii, apărarea şi promovarea fiinţei umane şi a demnităţii ei, promovarea respectului faţă de creaţia divină (omul şi natura înconjurătoare), adoptarea unor poziţii şi atitudini comune faţă de probleme importante ale societăţii, manifestarea solidarităţii şi cooperării dintre Culte în domeniul spiritual, cultural, educaţional şi social, prevenirea şi medierea în soluţionarea eventualelor diferende interconfesionale şi interreligioase, inclusiv respingerea şi descurajarea oricărei forme de extremism etc.

  For de autoritate, în primul rând, morală, consiliul va trebui validat de fiecare cult în parte.

  Din partea Bisericii Greco-Catolice şi a întâistătătorului ei, Preafericitul Arhiepiscop Major Lucian, a participat Preasfinția Sa Mihai.

  A consemnat pr. secretar Andrei Mărcuș,
  Vicariatul Greco-Catolic de București

  Print Friendly