vicariatul greco-catolic de bucuresti

Arhive: Catedrala romano-catolică

PS Mihai

Cuvântul de învăţătură al Preasfinţiei Sale Mihai, Episcopul greco-catolic al Bucureştilor 25 ianuarie 2013 – Catedrala Sfântul Iosif Bucureşti

Preasfinţia Voastră, Preasfinţiile Voastre, Monseniore, Cuvioşi Părinţi şi reprezentanţi ai Bisericilor şi Cultelor creştine din Bucureşti, dragi credincioşi.

Iată că suntem la fel de doritori să ne bucurăm de acest drum al Octavei de Rugăciune care astăzi se încheie. Cu bucuria de a fi putut avea momentele de rugăciune, de a ne bucura de omenia cu care am fost întâmpinaţi în fiecare seară şi de fiecare dată în alt loc. Încercând să împărtăşim lucrurile cele mai de preţ pe care întâlnirea cu Hristos ni le oferă tuturor indiferent de istoria şi universul cultural pe care îl avem în spatele nostru.

Octava de rugăciune pentru uniteatea crestinilor - 2013

Încheierea Octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor la București

În această seară, la București,  s-a încheiat  Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor în Catedrala romano-catolică „Sfântul Iosif”.