vicariatul greco-catolic de bucuresti
 • A A A
 • Preafericitul Lucian la București de hramul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” (Acvila)

  Biserica „Adormirii Maicii Domnului” din Bucureşti şi-a sărbătorit hramul în prezenţa Întâistătătorului Bisericii Române Unite, Preafericitul Lucian, și a Vicarului Bucureștilor, alături de protopopul Liviu Oțoiu și preoții capitalei, ai Ploieștiului, Craiovei și Brăilei.

  Peste două sute de credincioşi din capitală au onorat-o pe Maica Domnului, urmărind Sfânta Liturghie și din sala „Episcop Aftenie” care s-a inaugurat cu această ocazie. Au participat și Surori ale Congregației Inimii Neprihănite.

  Au fost prezenți Preasfinția Sa Cornel Damian, episcop auxiliar de București, Excelența Sa Domnul Michael Schwarzinger, Ambasadorul Austriei, și Domnul Radu Negrei, reprezentant al Primarului general al capitalei.

  Cuvântul la Sfânta Evanghelie, rostit de Preafericirea Sa la sfârșitul Sfintei Liturghii a venit să confirme nu numai comuniunea cu vatra Bisericii din Transilvania, dar și prețuirea Ierarhului pentru bucureștenii greco-catolici care prin vocația lor misionară continuă să se strângă în jurul altarului și să fie pentru întreaga Biserica Română Unită o provocare pentru deschiderea la realitatea națională.

  Mulțumind pentru bucuria acestei vizite a Preafericirii Sale în București, Preasfințitul Mihai a spus: „numai cine nu face niciodată nimic nu are probleme și nici nu greșește. Sărbătoarea noastră este o celebrare împreună a Bisericii atașată de misiunea Maicii Preacurate care ne învață drumul spre Hristos.” Mulțumind donatorilor de la Kirche in Not, dar și generozității Preafericitului Lucian, a Parohiei gazdă și parohului, părintele Oltean, PS Sa Mihai a subliniat contribuția de rugăciune și importanța căutării libertății interioare pe fondul preocupărilor unui șantier care nu trebuie să fie exclusiv material.

  Sala Aftenie vine astfel să suplinească în parte nevoia de un spațiu de întâlnire la dispoziția parohiilor Bisericii Greco-catolice din capitală și a proiectelor pastorale ale Vicariatului de București. Noul spațiu de întâlnire este doar unul din simbolurile speranței în puterea Cerului, al creșterii comuniunii în credință și iubire, în celebrarea Împărăției lui Dumnezeu și propășirea culturii creștine.

  Corala Surorilor Congregației Maicii Domnului de la Cluj-Napoca a susținut cântul sărbătorii.

  În continuare s-a sfințit sala ce este dedicată episcopului mucenic (100 locuri) și s-a dezvelit placa comemorativă cu portretul său în basorelief, lucrare sculptată de artistul Ovidiu Simionescu. A fost deasemenea expusă o mică expoziție de fotografii inedite cu secvențe ale deshumării osemintelor episcopului Aftenie din 12 mai 2010.

  Sărbătoarea a continuat cu agapa oferită de Vicariat, părintele Constantin Oltean și parohie.

  În seara din 14 august a fost celebrată Vecernia cu Prohodul Maicii Domnului unde numeroșii credincioșii prezenți au putut încheia cu spirit de pietate cele două săptămâni de rugăciune ale Postului, inaugurând astfel prin bucuria privegherii și adorației din fața Sfintei Taine sărbătoarea Preacuratei.

  Secretariatul Vicariatului de București

  Print Friendly