vicariatul greco-catolic de bucuresti
 • A A A
 • Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sâmbătă 6 august, la Schitul „Sfânta Cruce” din Stânceni (Mureş) s-a sărbătorit hramul Bisericii schitului – Schimbarea la Faţă a Domnului. Celebrările au început în ajun, vineri 5 august, cu vecernia, ceva mai devreme ca de obicei, asistând la aceasta şi un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, Înalt Preasfinţitul Serafim, Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, cu diaconnul său Dumitru Dura, precum şi credincioşi ai parohiei ortodoxe locale, împreună cu preotul lor paroh. În finalul celebrării, Înalt Preasfinţitul a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură pe marginea paginii evanghelice a acestei sărbători şi a transmis „binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu deosebire Maicii Eliane, care a întemeiat acest schit în urmă cu aproape douăzeci de ani”.

  În asistenţă s-a găsit şi un grup venit din Târgu Mureş, pentru următorul moment festiv din programul zilei, desfăşurat, de data aceasta în foişorul din preajma bisericii schitului: înmânarea Diplomei de onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România” Maicii Éliane, stareţa Schitului „Sfânta Cruce”, din partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, prin reprezentanţii săi mureşeni. Această decernare a fost motivată astfel în textul brevetului: „Activitatea susţinută în cadrul Fraternităţii «Sfântul Ilie», orientată spre cunoaşterea legăturii spirituale între evrei şi creştini, în respect faţă de valorile iudaismului; dezvoltarea relaţiilor spirituale cu evreii, implicarea în combaterea antisemitismului şi negaţionismului Holocaustului; sprijinul acordat la realizarea lucrării «În memoria celor 5493 de evrei din Târgu Mureş, ucişi în Şoah»; ataşamentul faţă de Comunitatea Evreilor din Târgu Mureş, prin participarea reciprocă la programele şi ceremoniile organizate”. Maica Éliane a subliniat că în centrul îndemnurilor Regulii Carmelului se află Dt 6,5 – „Să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toate puterile tale” – care face parte din Shema, rugăciune anterioară erei creştine, pe care evreii evlavioşi o recită de două ori pe zi, seara şi dimineaţa, crez fundamental al iudaismului. Dt 6,5, citat frecvent de Părinţii Bisericii, text esenţial pentru Israel, este, la fel, esenţial şi pentru tradiţia carmelitană. Întemeierea primilor călugări, operă care a fost mult timp considerată ca regulă primară, îl prezintă ca „primul dintre toate preceptele”. Dt 6,5 ocupă un loc central în opera Sfântului Ioan al Crucii, care scrie: „Aceste cuvinte cuprind tot ceea ce omul spiritual trebuie să facă şi tot ceea ce eu am a-l învăţa pentru a se apropia de Dumnezeu prin unirea voinţei, cu ajutorul iubirii”. Evreii şi creştini sunt uniţi în acest Shema pentru viaţa tuturor.

  O agapă inter-religioasă şi inter-confesională, cu specialităţi (de post) ale bucătăriei franceze (trufe) şi o cupă de şampanie (autentică), a dat un plus de savoare momentului.

  După plecarea oaspeţilor evrei (înainte de începerea sabatului) şi a Înalt Presfinţitului Serafim, a continuat programul liturgic al sărbătorii cu slujba Utreniei, pe parcursul căreia a sosit, cu o mică întârziere, un alt ierarh invitat pentru acest hram, Preasfinţitul Atanasz Orosz, episcop al recent înfiinţatei eparhii de Miskolc (Ungaria), participând activ la celebrare, deşi după un drum lung.

  A doua zi, dimineaţa, a sosit pentru slujirea Sfintei Liturghii şi Preasfinţia Sa Mihai Frăţilă, episcop auxiliar de Blaj, cu reşedinţa la Bucureşti. Erau prezenţi cam două sute cinzeci de pelerini, veniţi din locuri diferite, din Bucureşti, din Ungaria, din Franţa … Alături de cei doi ierarhi au slujit un număr de patru preoţi din eparhia locului, un preot şi un diacon din eparhia de Cluj-Gherla, un preot din cea de Miskolc şi un preot iezuit din Belgia. Ca în anii anteriori, prestaţia corului Parohiei I din Târgu Mureş a făcut mai solemnă celebrarea. Predica Preasfinţitului Mihai a adus în atenţie tema bucuriei, o notă specifică a acestei sărbători, dar şi a vieţii creştine. În finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Atanasz a subliniat în schimb motivul luminii, al iluminării, la care această sărbătoare ne invită să fim părtaşi.

  A urmat procesiunea din incinta schitului, pe Calea Acatistului Maicii Domnului, cu oprire la cele patru foişoare de pe traseu, pentru a cânta câte un icos din acest imn, în română, maghiară şi franceză.

  Bucuria sărbătorii, a revederii sau a întâlnirii celor veniţi la hram s-a putut exprima apoi la masa pregătită de câteva din membrele Fraternităţii „Sfântul Ilie”. Bucate suficiente pentru toţi, bucurie şi lumină din belşug pentru câţi doresc să se împărtăşească din ele.

  Pr. Cornel Dârle

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Sărbătoarea Schimbării la Faţă, la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni

  Print Friendly